Feeds:
Wpisy
Komentarze

Archive for the ‘Poezja wisznuicka/krysznaicka’ Category

Autor: Vallabha Acarya
tłum. własne

R-K
Rys: Śri Kryszna i Jego wieczna ukochana, Śrimati Radharani

Radha pełna jest miłości Kryszny
Kryszna pełen jest miłości Radhy
To jedyne bogactwo życia
Radha i Kryszna – Oni są mym schronieniem

Radha jest bogactwem Kryszny
Kryszna jest bogactwem Radhy
To jedyne bogactwo życia
Radha i Kryszna – Oni są mym schronieniem

Radha wypełniona jest życiem Kryszny
Kryszna jest wypełniony życiem Radhy
To jedyne bogactwo życia
Radha i Kryszna – oni są mym schronieniem

Radha pełna jest esencji Kryszny
Kryszna pełen jest esencji Radhy
To jedyne bogactwo życia
Radha i Kryszna – Oni są mym schronieniem

Siedzibą Radhy jest dom Kryszny
Siedziba Kryszny jest dom Radhy
To jedyne bogactwo życia
Radha i Kryszna – Oni są mym schronieniem

Radha mieszka w umyśle Kryszny
Kryszna przebywa w umyśle Radhy
To jedyne bogactwo życia
Radha i Kryszna – Oni są mym schronieniem

Radha przybrana jest szatami błękitu
Kryszna nosi szaty złotego koloru
To jedyne bogactwo życia
Radha i Kryszna – Oni są mym schronieniem

Radha jest Królową Vrindavany
Kryszna jest Vrindavany Królem
To jedyne bogactwo życia
Radha i Kryszna – Oni są mym schronieniem

Reklamy

Read Full Post »