Feeds:
Wpisy
Komentarze

Archive for the ‘Śri Wisznuizm’ Category

Alwar
Alwar oznacza tego, kto jest ‚zatopiony’ w doświadczaniu Boga, wszech-obecnej, pełnej tajemnic Osoby. Tradycja uznaje 12 Alwarów. Pochodzą oni ze wszystkich sfer społeczeństwa. Jest wśród nich także kobieta. Pomiędzy V a IXw ne tchnęli oni nowe życie w religijną aktywność Indii Południowych na obszarach, gdzie mówiono językiem tamilskim i zainicjowali odnowę teistycznej religijności na subkontynencie indyjskim. Alwarowie podróżowali z miejsca na miejsce, ze świątyni do świątyni, od jednego świętego miejsca do następnego, a podczas tych pielgrzymek komponowali niezrównanie piękną poezję, której obiektem był ich Boski Ukochany, Pan Visznu. Tradycja Śri wisznuizmu traktuje poezję tych świętych mistyków jako pisma święte. Łatwo można dostrzec, dlaczego ich poezja jest tak atrakcyjna – jest ona jednocześnie filozoficzna, ale też pełna miłosnej emocji, a jej słowa pokonują wszelkie bariery kast i klas społecznych, przyciągając każdego do piękna ich wiary. Życie i twórczość Alwarów stworzyły religijne dziedzictwo świata, charakteryzujące się głęboko emocjonalną religijnością Bhakti, czyli miłości do Boga. Ich wpływ na życie religijne Indii jest widoczny do dziś.

Reklamy

Read Full Post »